Barbro älskade, det är din födelsedag.

Barbro du är mitt hjärta som slår,
har jag räknat rätt är det 41 år.
Så som vår omvärld ser ut idag,
är det tur att vi har varandra du och jag.
Tiden vi började var ju inte igår.

Glädjestunder har vi fått i stora fång,
ibland vi gått i snöstorm dagen lång.
Hur du har stått ut, ja det vet inte jag,
nyckeln hem har varit borta ett tag.
Nyckeln sägs ligga i ån bland tång.

Nu har vi flyttat till hus med kodport,
till Stenkulla i Nyköping en slottsort.
Det var där våra hjärtan gemensamt slå,
med släkten vårt bröllop i slottet fick stå.
Det sägs att slottets cell öppnades med kort.

Med god vilja och friska tag vi nu hälsa att,
vi trots vilja till ytterligare 41 kan säga god natt.
Om man nu bara räknar vart 7 år liksom vågen,
skulle 6 bli 41, för oss en vilja till amorbågen.
Men i min fantasi finns gömd en skatt.

Tänk var 7 våg för oss gör 14 år istället för 82,
Tänk när vi tillsammans mogen ålder uppnå.
Tänk då ett köpkort istället för nyckel i ån,
då skulle vi bjuda konungabröderna på cellrån.
Ytterligare ett bröllop skulle då i slottet stå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 1 =