En miljövinst för framtiden.

Vad glad jag blev då jag slog upp en helsida i SN,
Den liknar mer och mer önskan från en miljövän.
Trafikbegränsningar i alla innerstadsområden för bil,
öka ut tillgängligheten av kollektivtrafik i stor stil.
Dröjer säkert, många väljer bilen före miljön än.

Jag skrev 2009 10 17 insändare till våra höga gubbar,
jag märker, det är inte folk man i första taget rubbar.
Hoppas man nu min önskan får in i knoppen,
För mig vore frågan bilfria centrum i valet toppen.
Klart är bilarna helt är den stora miljöproppen.

Tyvärr är det ingen som lyssnar på det här scenariet,
politikerna vill inte svara på om bilens rätt.
att seriöst tala om miljön klarar inte valda gubbar,
De laddar för god min när de till valstugan skrubbar.
Där väger tyvärr miljöfrågorna märkligt lätt.

Läs mer

Jag är rädd.

Ibland får jag för mig att det i dagens samhälle är en brist,
om man försöker stå för sina värderingar som humanist.
Jag är rädd, ja jag är rädd för resultatet efter vårt val,
rädd för reaktioner på gator och torg kring hetsiga valtal.
Det är hemskt om man inte förstår hur det är att vara rasist.

Snart har vi val, stå upp för alla människors lika värde,
om inte, går det åt helvete, då är det fara å färde.
De som inte läst sin historia, vad som hänt en gång,
leta upp texter av Cornelis, om vad han sjöng i sin sång.
Han gjorde mer för människa än vad vi begärde.

Läs mer