Fånga dagen. Forma dagen.

Fånga dagen är inte lätt,
har försökt, blev inte rätt.
Dagarna går, varför fånga,
dagarna är så många.
Räcker åt oss alla,
låt årets dagar falla.
Alla dagar kommer åter,
för missad dag ingen gråter.
Minnet sviker, man glömmer,
vilken dag fångsten gömmer.

Carpe Diem, är det så det ska vara,
är det med latin man lägger snara?
Men minnet är likafullt på glid,
det dagliga livet är alltid en strid.
Trots allt finns dagarna där,
en del gånger till besvär.
Är dagarna korta eller långa?
lika fullt är de svåra att fånga
Ät, drick och var glad var dag,
så uppfyll Carpe Diem till lag.

Bättre är för oss alla. Crea Diem.
då finns tid till eget poem.
Inget hinder finns i vägen,
vem gör då din dag förlägen.
Du formar den tid du har,
du skapar var dag som är kvar.
Allt du gör är eget ansvar,
men friheten finns där för envar.
Vad du gör är det ”Crea Diem”,
Allt du gör är ditt eget problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 2 =