Parthenon.

Jag har sett Akropolisklippan på håll,
där var en svensk som spelade boll.
Det var åtskilliga år sedan det hände,
var det då historien i Hellas vände?
Vem kan på den frågan idag ha koll.

Jag har försökt förstå vad som hände,
när Otto krutförrådet på klippan tände.
Var det Solstickan som skulle prövas,
var det på Parthenon det skulle övas.
Var det då Venetianerna hemåt vände?

Läs mer

Robert Gustavsson i högform.

Mitt namn är Robert Gustavsson,
det behövs ingen vidare presentation.
Mitt namn är Robert Gustavsson,
jag är min egen representation.

Mitt namn är Robert Gustavsson,
Vidare presentation är överflödig,
Mitt namn är Robert Gustavsson,
jag roar alla på livets hårda stig.

Mitt namn är Robert Gustavsson,
i mitt jobb är jag onaturligt vig.
Mitt namn är Robert Gustavsson,
Utan öl är min törst helt otröstlig.

Mitt namn är Robert Gustavsson,
jag hade en vän som nu är död.
Mitt namn är Robert Gustavsson.
Den jag förlorat han var mitt stöd.

Mitt namn är Robert Gustavsson,
min kompis gillade öl liksom jag.
Mitt namn är Robert Gustavsson,
han ska också få smaka på öl idag.

Mitt namn är Robert Gustavsson,
på sin begravning ska han något ha.
Mitt namn är Robert Gustavsson,
han gick breda vägen prästen sa.

Läs mer

Falkenbegs påssjuka.

Vilken soppa, ”hemvärn och påssjuka”,
Vilka förmågor det blir, när Falkenberg duka.
Hur får de ihop det, det är knappt man fatt,
Under kvällen blev det många skratt.
Skomakaren som var värst, hade säcksjuka.

Att hamna i karantän med militären som vakt,
inte lätt med dessa kålsupare i denna pakt.
Lika barn leka bäst, de fick de snart erfara,
Undrar vem som lurade vem i denna skara.
Var det konstapeln som trodde han hade makt?

Läs mer

Jillberga Kyrka Eskilstuna vandaliserad.

Vem är du som ger dig på de döda på kyrkogården.
vad har du för tankar, behöver du hjälp av vården.
Är du människa som missbrukar knark och alkohol,
tid att sluta om det är sådana frestelser du inte tål.
Hoppas du inte är den som man tror, en hård en.

Är ni fler som lekt rövare med kyrka och på kyrkogård,
ska ni ha utbildning och någon form av samhällsvård.
Det är skrämmande att ge sig på de dödas vilorum,
en vacker dag kan din själ få problem i detta rum.
Församlingsbornas dom mot vandalerna blir hård.

Läs mer