Mitt “Fosterland”.

Det är inte lätt att säga, det var ”mitt fosterland”.
Inte om man flytt, men fortfarande har kvar band.
Måste vara lättare att säga mitt nya hemland.
Att lära språk och kultur underlättar lite grand.

Var ligger i ordet ”hemland” för den som flytt?
Vad betyder det när man emigrerat till ett nytt?
Gå ur sin nutid och lämna tiden som är förfluten?
Hur många flyr det land till vilket man är knuten?

Orsaker till flytt kan vara krig, spänning, kärlek.
Orsak till flykt kan vara krig, misstro och svek.
Flykt och flytt har skett i alla tider över vår jord.
Ingen förväntar sig komma fram till dukat bord.

Varför flyttar Svenskar långt iväg till Thailand?
Hur många följer då det landets religion och band?
Hur många skär av alla band, lämnar allt förflutet?
Lämnar man det till vilket man tidigare var knutet?

Man får ta seden dit man kommer, minns jag man sa.
Jag anpassade mig en gång, det var det jag fick ta.
Det är inte lätt att ha sitt ”hemland” i två länder.
I krig och i kärlek det hela tiden över jorden händer.

Har vi rätt flytta ut men hindra andra att flytta in?
Man kan fundera när man hör uttrycket försvinn!
Har vi svenskar rätt att fara runt över hela vårt klot?
Har vi sedan rätt att hindra andra som söker vår bot?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 + 1 =