Valborg i dur.

Är de vackraste ackorden de som övergår från moll till dur?
Har en känsla att journalister älskar moll i vår media kultur.
Eller är det vi läsare som finner mer nöje att läsa om moll.
Mollkänslan övergår i Valborgstid till dur ackord, en vår roll.

Dagens samhälle är dur när solen lyser där uppe i det blå.
Plötsligt blir det moll, en regnskur faller, himlen är så grå.
Så lite det behövs för att vårt sinne ska växla från storm.
Valborgsmässoeld med sin kära göra livet till en dur form.

Läs mer

Mitt “Fosterland”.

Det är inte lätt att säga, det var ”mitt fosterland”.
Inte om man flytt, men fortfarande har kvar band.
Måste vara lättare att säga mitt nya hemland.
Att lära språk och kultur underlättar lite grand.

Var ligger i ordet ”hemland” för den som flytt?
Vad betyder det när man emigrerat till ett nytt?
Gå ur sin nutid och lämna tiden som är förfluten?
Hur många flyr det land till vilket man är knuten?

Orsaker till flytt kan vara krig, spänning, kärlek.
Orsak till flykt kan vara krig, misstro och svek.
Flykt och flytt har skett i alla tider över vår jord.
Ingen förväntar sig komma fram till dukat bord.

Varför flyttar Svenskar långt iväg till Thailand?
Hur många följer då det landets religion och band?
Hur många skär av alla band, lämnar allt förflutet?
Lämnar man det till vilket man tidigare var knutet?

Man får ta seden dit man kommer, minns jag man sa.
Jag anpassade mig en gång, det var det jag fick ta.
Det är inte lätt att ha sitt ”hemland” i två länder.
I krig och i kärlek det hela tiden över jorden händer.

Har vi rätt flytta ut men hindra andra att flytta in?
Man kan fundera när man hör uttrycket försvinn!
Har vi svenskar rätt att fara runt över hela vårt klot?
Har vi sedan rätt att hindra andra som söker vår bot?

Läs mer

Semester?

Har snurrat runt i drygt en vecka eller närmare två.
Så nu gäller det hemresa och sedan fullt stå på.
Sitter på Best Western Newark för att summera.
Kommer fram till att vi hunnit bra mycket mera.
Hur är det med planeringen när tiden bara gå?

Att summera en tvåveckorsresa som kräver dubbla.
Då är det inte konstigt om man på fötterna snubbla.
Det var baseball, marknad, musikteater och löpning.
HD -tur, motion, klosterbesök och butiks spring.
Sist men inte minst gällde att på Nymos grubbla.

Läs mer

HD-tur.

Idag en av de sista på vår resa till landet borta i väst.
Många resor har det blivit men aldrig på en HD-häst.
Som en dröm att i fjärran på en HD hoj bli glidare!
Upplevelsen blev så stor, världsbilden blev vidare.
Men att avstå från en tur jorden runt är nog bäst.

Bill min svåger och motorcykelinnehavare är värd.
Tack vare honom blev för första gången en HD färd.
Kul att ha prövat på hur det känns att åka med på hoj.
Att komma av och på som pensionär var mindre skoj.
Men turen blev trots allt en minnesrik åtgärd.

Läs mer

Sol, vind och vatten.

Genom ett nätverk av spröda grenar lyser himlen blå.
Plötsligt, silverglänsande stänk studsar. Himlen är grå.
Gräset doftar, en daggmask vaknar till i det våta.
Regnfyllda blommor blir dränkta och börjar gråta.
Ett litet barn hoppar glatt i en pöl med stövlarna på.

Så lyser solen åter lika fort genom nätverk av grenar.
Älvor dansar över kärrmark, äng och ängens stenar.
Vinden skakar en blomma och dropparna faller av.
Blommans fötter får liv av det regn som molnet gav.
Sol, vind och vatten hela naturen förändrar, förenar.

Läs mer

Besök i ”Ephrata Cloister”.

Besökte gamla tider, närmare bestämt ”Ephrata Cloister” från 1700 tal.
För mig blev den gamla bagarstugan det som största intresset stal.
Det var i Lancaster County Pennsylvania som det växte fram en gång.
I ett museum med film visades hur deras arbete pågick dagen lång.
Där fanns ett hus ”sisters house”, där fanns skrivarstuga och vävstuga.
Bagarstugan gjorde bröd för boende, stora runda bröd som hette duga.
En kryddträdgård med örter som togs tillvara som medicin för de sjuka.
Intressant att se hur de med primitiva redskap jorden kunde bruka.

Läs mer

“SHOW INSPIRE” Lancaster PA.

Musik teater, en inspirerande underhållning.
Mellan varje scenbyte bröts vår förtrollning.
Det var förväntan, förälskelse och frihet.
Det var god tro, glädje och envishet.
Vilken fantastisk tvåtimmarunderhållning.

”Born to fly” så underbart att se och höra.
”Dreamboat Annie” vilken fröjd för vart öra.
Can´t help falling in love, vilken uppsättning.
Skön dans, en låt man minns som Elvis sing.
Ett är säkert, de lyckades publiken förföra.

Läs mer

Luftens akrobater.

Så tyst, så stilla, dunk, dunk, dunk.
Bara mina egna steg i lunk,lunk,lunk.
Plötsligt i blå horisont en skarp signal.
Nu luftens akrobater hela scenen stal.
De kommer i grupp, visslar far omkring.
För svalorna är denna konst ingenting.
Road med nya krafter lunkar jag på.
Tänk att en pippifågel kan glädja så.
Så tyst, så stilla, dunk, dunk, dunk.
Bara mina egna steg i lunk,lunk,lunk.

Läs mer

Våra bevingade små.

Fåglar så små, så små.
Vilken art det vara må.
Alltid brått i sina liv.
Inget tidsfördriv.

Bilda par och söka bo.
Bygga bo, ingen ro.
Kvittrar så alla hör.
Fullt upp i ett kör.

I näbben kvistar små.
De bygger så ingen nå.
Sina ägg vill de värma.
I holken avskärma.

När en dag man hör.
Små pip från en kör.
Då blir där slit.
De slåss om varje bit.

Mor och far flänger.
Runt matfaten hänger.
Hinner knappt mata alla.
Alltid någon som anfalla.

Fåglar så små, så små.
Vilken art det vara må.
Alltid brått i sina liv.
Inget tidsfördriv.

Läs mer

Här sitter jag…….

Här sitter jag långt bort från hemmets lugna vrå.
Tankarna går till barntiden, hur allt uppfattades då.
Minns där jag sitter, hur jag på Pampas lekte en gång.
Det var en spännande plats, dagen blev inte lång.

Jag minns att där var cykelstigar i gropig terräng.
Där hade vi roligt, vi grabbar blev kallade gamäng.
Andra platser var Ingentingskogen eller Kohagen.
Där var alltid killar som visste allt om fotbollslagen.

Ibland blev det gängbråk mellan olika kvarter.
Vi hittade påkar, ibland var vi färre, ibland fler.
Vi ungar hörde talas om ett lag som hette AIK.
För oss små knattar var de som fotbollsgudar då.

Nu sitter jag långt bort från hemmets lunga vrå.
Vi sitter i kvällsmörker för att en föreställning få.
Det började klockan åtta, i horisonten såg vi ljus.
Det lyste upp himlavalvet, det lyste på träd och hus.

Hela himlen var som ett stort sprakande fyrverkeri.
Trots det hördes inte en knall, vilket drömsceneri.
I över två timmar lystes himlen upp utan uppehåll.
Vi satt där och njöt, det var en overklig himla roll.

r

Läs mer