Största miljövinsten för framtiden.

Så underbart det var att öppna tidningen och läsa.
Nyköpings Ungdomsfullmäktige är ute på resa.
Det handlade om Nyköping som framtida trafikstad.
Ni ungdomar kämpa på. Dagens trafik gör ingen glad.
Era argument att få bort bilarna från Centrum var toppen.
Hoppas bara det går in i huvudet på den styrande toppen.
Jag skrev 2009-10-17 en insändare till våra höga gubbar.
Men som ni vet är det inte de man i första taget rubbar.
Jag vet att min insändare var och är en tvungen miljö utopi.
Men för våra framtida generationer en överlevnadsfilosofi.
2009-10-17
Till: ”NYSAM FRIENDS”.
(Angående ”BÄSTA STADSKÄRNAN 2012” och ”NYKÖPING 700 ÅR 2017”.)
Man måste satsa för att vinna. Våga vinn. Satsa i lågkonjunktur och du vinner på sikt.
Eftersom berörda enheter inom Nyköpings kommun efterfrågar idéer från invånarna angående
statskärna och miljö har jag vågat mig på ett förslag. Det gäller att göra centrum mer tillgängligt för kommuninnevånare och folk utifrån. De flesta av oss är bekväma och kör ända in i centrum trots problem med trafik och parkering. Att detta också är till nackdel för miljön förtränger man. Vi människor reagerar på detta sätt och förväntar sig att någon annan skall göra något. För det första måste det få kosta om något skall göras oavsett vem som sitter vid rodret. Det måste få kosta för kommun, affärsidkare och kommuninnevånare i form av skattepålaga. I mitt förslag finns inte någon Ekonomisk beräkning, den biten hoppas jag det finns folk inom kommunen som kan tackla.
Mitt förslag bygger på att anlägga två stora parkeringar vid södra respektive norra infarten samt ta bort biltrafiken i den innersta statskärnan.
En stor parkering byggs vid Idbäcken bakom COOP Extra som idag ej är nyttjat, alt ett gärde i anslutning till Gumsbacken samt en parkering vid Påljungshage mellan köpcenter och bostadsområde. Från dessa parkeringar anlägger man en eldriven spårlinje enligt följande. Idbäcken, Västra Storgatan, Östra Storgatan, Stockholmsvägen, Pål Jungshage som en ringlinje. Tågen skall gå tätt utan tidtabell, det skall finnas gott om hållplatser anpassade till butiker och inrättningar i centrum och i affärscentra som invånarna behöver. Tågvagnen skall kunna sänkas till gatunivå alt perrong anpassas så att det inte finns någon nivåskillnad. Trafikanter med rullstol, rullator, kundvagnar, personer med rörelsehinder eller äldre invånare skall på detta sätt kunna komma på och av utan besvär.
Förslag på hållplatser: Gumsbacken, Högbrunn, Idbäcken, Teaterparken, Näckrosen, Västerport, Nyckeln, Stortorget, biograf Royal, Gripsholmsparken, Försäkringskassan, Träffen.
En resa med detta tåg från den ena ändhållplatsen till den andra, Gumsbacken – Påljungshage
beräknar jag till 30 minuter. Jämförbart med tid att leta parkering och trängas med bilen inne dålig stadsmiljö borde den något intjänade tiden med bilen inte vara ett alternativ.
Kundvagnen skall gå att ta med från och till bilparkering likt det system som finns idag vid stora köpcentra. Det skall finnas en del kundvagnar som är utformade som en rullator vilket innebär att de som är rullatorbundna och kör bil inte skall behöva ta med sin rullator. Systemet med kundvagnar skall byggas ut till ett gemensamt kundvagnssystem för butikerna i hela kommunen. Ett kundvagnsföretag bekostat av kommun alt samtliga affärsidkare tar hand om transportsystem och skötsel av dessa kundvagnar. De trottoarer som idag finns inom stadskärnan skall bort vilket underlättar betydligt för rörelsehindrade, speciellt på östra storgatan.
Varutransporter till butikerna skall liksom nu ske under fastställda tider. De parkeringar som finns i anslutning till några butiker skall vara tillgängliga för bilar med svårt handikappade. Personer boende i stadskärnan skall ha möjlighet till speciella platser vid någon av de två parkeringsområdena eller få ett speciellt körtillstånd med anvisad parkeringplats i anslutning till bostaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 − 11 =