Det kostar på att bli gammal..

Fungerar vårt socialt utvecklade samhälle idag?
Tycker nog att det på många sätt kommit i olag.
Ser skrämmande TV-program om våra ”gamla”.
Är det tid att pengar åter till ”ätteklubba” samla.

Eller, ska vi bygga asfalterade vägar till ättestupa?
så de själva kan ta rullatorer. För samhället UPA.
Detta är det Sverige som vi själva har skapat.
När vi nu generationssammanhållningen kapat.

I dagens SN en äldre dam med motionsambition.
Fått möjlighet att genom Tommy Kägo ta ton.
Hennes problem gäller många av våra veteraner.
Samhället har för dessa åldringar inga planer.

Den här äldre damen har något man kan kalla utegångsförbud.
Diabetes och grön starr gör henne beroende av ledsagarljud.
Behovet av andra människor, att få lyssna och säga sin mening.
Är för oss alla även i hög ålder viktiga och högst basala ting.

Den här kvinnan har en anspråkslös och enkel fråga.
Risken finns att hon snart totalt tappar sin livslåga.
Det tycks ju vara så att det snart blir tidens normala gång.
För någon vecka sedan försvann livet ut genom en balkong.

Är det någon gamling som säger i från kallas det gnäll.
Politiker hackar och tittar på varandra i TV var eviga kväll.
Bättre vore om de för en gångs skull gjorde något konstruktivt.
De är valda och avlönade av partiet att göra något objektivt.

Hur klarar sig våra pensionärer i dagens samhällsklimat.
Långvårdens rullatorklubbar har börjat träna att kasta tomat.
De e ju själva fan att vi nu på ålderns höst ska hamna på tippen.
Det ska väl så vara för då gör landstingen de största klippen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + 15 =