Håll din plats på gatan…

Är du ute och cyklar igen ”herr går man”? nej fan.
Nej, jag försöker bara ta mig fram på stan.
Men trafikkultur är det ju brist på som du vet.
I vårt ursprung fanns ingen Urbaniseringsenhet.

Jag har som konstnär till kommunen ett förslag.
Som till alla boende i staden bör vara till behag.
Lägg av havet eller inlandsisen stor slipade stenar.
Som cykel och gångbana markerar och förenar.

Du Urban hur har du tänkt med stadens parkering?
Du får inte gå för fort fram med din Urbanisering.
Höja parkeringsavgiften kraftigt, det får du gärna.
Det vore ett enkelt sätt att slippa bilar i vår stadskärna.

Varför inte låta alla Nyköpings invånare repetera ”Herr Gårman”.
Som barn fick man tack vare ordleken lära sig att här går man.
Jag ställer frågan efter att ha gått storgatan väster ett antal gånger.
Det är väl inte meningen att en cyklist i gatans mitt ska få ånger.

Varför inte göra en bättre markering mellan cykelbana och gågata.
Det behövs? man vet hur vi fungerar när vi går där och bara prata.
Det är tid för kommunen att lägga pengar som trafikanter förgrenar.
Danmark och Italien kulturen livfullt smyckar med runda stenar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × fyra =