Assistansfusket!

Hej gott folk….

Ännu ett fall av assistansfusk.
Ifredags dömdes en 47- årig man från Linköping för 4 års fängelse för assistansfusk! I media kallas han för rullstolsmannen.

Han hade utspelat sig vara funktionshindrad och i behov av hjälp, i stort sett allt. Genom detta utspelande lyckades han lura Försäkringskassan på en assistansersättning.
Med detta menas att han hade fått rätt till att ha assistenter i hemmet trots att han inte behövde det.
Han betalade ut sin assistansersättning till personer som fick låssas vara hans assistenter.
Han blev iallafall avslöjad efter att en av hans assistenter anmälde honom för fusk och bedrägeri.

Detta är endast ett fall i mängden. Man hör så många historier om assistantsfusk idag. Det verkar som om det har blivit en ny trend.
Människor kommer hela tiden på nya metoder och sätt att fuska till sig pengar på olika sätt.

Det som gör mig arg är inte bara själva bidragsfusket, utan även att det här förstör för så många människor som verkligen behöver och förtjänar denna rättighet.

Det görs just nu olika utredningar på försäkringskassan, för att göra det ännu tuffare att få en assistansersättning.
Försäkringskassan planerar att göra deras bedömningar hårdare av hur funktionshindrad man är.

Människor med olika handikapp kämpar och har kämpat så mycket, i flera år för att få den här rättigheten.
I många av fallen tar man hjälp av advokater och jurister för att få sin rättighet.

Jag skulle vilja berätta för er att det är väldigt olika hur försäkringskassan arbetar inom de olika kommunerna.
Att få rätt till en assistansersättning är lättare i vissa kommuner. I andra kommuner är det svårare.
Man bedöms alltså olika hur handikappad man är, beroende på vart man bor.

I en kommun kan entyp avfunktionshindervara tillräcklig för att få rätt till assistans.
I en annan kommun är det inte så självklart, även om det är samma typ av
funktionshinder det gäller.

Försäkringskassan ska inte göra bedömningen ännu hårdare nu, på grund av all bidragsfusk som har avslöjats och uppmärksammats. För i en del kommuner är de redan tillräckligt hårda.

Jag tycker att det är bättre att de fokuserar på att arbeta merjämställd och mer rättvist inom landet istället.

Tack för mig!

Samah

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 + 9 =