Bemötande

Hejsan bloggen…

Det finnsen grund till hur man bemöter och behandlar ALLA människor därute.

Människor med olika handikapp vill blibemötta med respekt och förståelse.
De vill ha samma värde och rättighet som alla andra människor.

Det finns några saker som du kan tänka på. Och det är hur du uttrycker dig i tal och tonfall med dessa människor.
Du ska även tänka på dina handlingar, kroppsspråk och ansiktsuttryck.
Du ska lyssna och visa hänsyn. Du ska även ha ögonkontakt och bekräfta den som talar med dig.

Det finns en situation som händer ofta bland barn och vuxna med olika handikapp.
Det är att utomstående människor i ex. olika sociala sammanhang vänder sigdirekt till assistenten eller personalen, istället för att ta det med brukarensjälv.

En sådan situationen kan uppståex. hos frisören, tandläkaren, sjukhuset,
restaurangen m.m

Dessa utomstående människor är helt enkelt för snabba. De drar egna slutsatser och tar föregivet att den funktionshindrade inte kan prata eller förstå.
Detta upplevs som väldigt sårande.

Jag har varit medom något, som jag har tänkt att skriva om, till er!

För ett tag senhade jagett läkarbesökpå sjukhuset för min son.
Jag satt på väntrummetoch jag fick dåsyn på en väldigt söt funktionshindrad flicka, som jag aldrig hade träffat tidigare.

Hon var i samma ålder som min sons, ca 9-10 år gammal och hon satt där i väntrummet tillsammans med sin mamma.
Jag log mot flickan några gånger. Och mamman log tillbaksmot mig.

Efter en stund frågade jag mamman vad hennes söta flicka hette.
Då tittade hon argt på mig och sa: – du kan väl fråga henne själv!

Jag blev lite chockad över hennes svar.
Jag, som har så mycket kunskap och förståelse hamnar i en sådan situation? Det var verkligen, absolut, inget illa menat och det var inget som jag tänkte på.

Jag bad om ursäktoch vände mig till flickan direkt och frågade henne vad hon hette. Flickan kunde dåsvara mig efter en lite stund.

En sådan situation handlar mycket om vilken personlighet och erfarenhet man har.

Om någon utomstående, främmande person skulle träffa mig tillsammans med min son och fråga mig vad han heter, utan att vända sigdirekt till honom,då skulle jag inte ta illa upp!
Jag skulle bli glad för uppmärksamheten istället 🙂

Det beror nog på att jag vet att han inte förstår om någon frågar honom.
Jag vet även att han inte kan svara.

Men jag respekterar och förstår mammans reaktion ändå!

Assistenten, personalen eller den vuxne som finnstillsammans medbrukaren, har nämligenett ansvar.
Hon/ han kan bidra till att utomstående människor vänder sig direkt till brukaren genomatt gesignaler till omgivningenoch genom att använda sitt kroppsspråk och rullstolens ställningen mot andra utomstående.

Även om brukaren inte förstår eller kan prata själv, så är det viktig att brukaren får känna sigdelaktig ikonversationen som görs om brukaren.

Respekt och förståelse,

Samah

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + 20 =