Nyköping från höger till vänster

Jag saknar verkligen lokaltidningens publicering av bloggar. Jag saknar även insändare som inte är s.k. mallartiklar från olika organisationer. Så hur kan en lokaltidning fortsätta att vara lokal och engagera om de som bor på orten tystnar?

I politiken har kommunfullmäktige tagit bort medborgarförslagen då borde lokalmedia öppna upp för att släppa fram fria tankar från olika medborgare. Det är lite oroande när röster tystnar..

Jag tänkte jag skulle dra mitt strå till stacken så nu har jag lyckats få ut en podcast https://anchor.fm/bjrn-wadstrm . Jag valde det passande namnet Nyköping från höger til vänster. Så har du någon berättelse du vill berätta hör av dig till mig så gör vi ett avsnitt.

Det fria ordet är inget som är givet för evigt.

Läs mer

Är världen galen?

Idag är det inget kul att gå en promenad, vädret är galet.

Läser en stund i nyhetsflödet på nätet inför veckohandingen av mat. Bra rabatt på tisdagar för fattiga pensionärer hos både ICA och Coop. Det får bli den bensindrivna bilen idag, även om vädret blir ännu mer galet av all kolförbränning.

Nyhetsflödet ja, det är en historia i sig.

Nyheter kallas det visst, när det refereras kvartssanningar, som är värre än en gammal veckotidning typ hänt i veckan i bild.

Ungefär så här x sa och då sa y och då twittrade z och twitterinlägget blev en nyhet i tidningen blaskan som sedan ööh refererade till på facebook och så blev det facebookinlägget en ny nyhet? i tidningen blaskan 2. Så här håller det på och snurrar

Tidningarna verkar ha brist på journalister och det trumpetas ut allt möjligt skräp från trollfabriker. Partierna, konsultbyråerna, företagen, kommuner och Landsting verkar ha fler journalister anställda för att trolla än vad media har för att berätta någon slags objektiv historia.

Världen är galen sjunger vår egen Nyköpingspoet.

Ja, idag sjunger jag med i sången.

Imorgon är en ny dag.

Vi ses.

 

 

 

Läs mer

Ett litet plaströr från Landstinget Sörmland och när läkaren blev en giraff

Det här är delvis en fortsättning på min senaste blogg ”Södermanlands läns Sjukvård och ett litet plaströr för 900 kronor”. Jag har fortfarande inte fått svar på varför Södermanlands Landsting envisas med att använda operationsmaterial som uppenbart riskerar att ge allvarlig kroppsskada. Har haft lite muntlig kontakt med IVO än så länge.

Men den här bloggen skulle handla om morfin lovade jag senast. Några dagar efter operationen med det icke fungerande plaströret så fortsatte det rinna mängder av gul vätska ut i dräneringspåsarna. Vanlig ”operationsvätska” är mer brun till färgen. Jag fick ökande smärta så vanlig dos smärtstillande gav ingen effekt. Inte så konstigt när buken håller på att fyllas med galla. På Nyköpings Lasarett borde man förstått problemet med lilla plaströret men icke, man ökade dosen av morfin istället. De placerade en ständig påfyllnad i ryggen av morfin som kallas EDA. Det är inte helt riskfritt då man kan drabbas av andningsproblem och blodtrycksfall osv. Undrar just om min dödsorsak blivit galloperation med billigt plaströr om jag varit kvar i Nyköping. Troligen hade Landstinget inte ens då erkänt billigt plaströr utan det hade nog blivit andnings eller hjärtstopp.  Men smärtan försvann på mig och buken fortsatte att fyllas med galla.

Inte blir man helt klar i knoppen med en hög morfindos och dag fyra såg fortfarande inte Nyköpings Lasarett att något gått mycket fel. När jag efter mycket om och men kom till Huddinge intensivvård fortsatte de med morfin under operation och intensivvård. Jag fick nog en hel del morfin så de skickade mig på en skallröntgen eftersom jag började få konstiga beteenden. Inget fel på hjärnan och det var ju skönt.

Det som hände mig när jag fick i mig mycket morfin var att lukten, smaken och känseln helt försvann. Synen fungerade men de flesta människor fick formen av olika djur. Ganska intressant att läkaren är en giraff osv. Läkaren frågade mig långt senare om jag kände igen honom. Svaret var nej för senast var han en giraff. Inte alla som blivit räddade till livet av en giraff. Det kan ju vara lite komiskt fast ens egna upplevelser just då var rätt besvärliga att förstå och hantera. Hörseln däremot fungerade alldeles utmärkt, verkade som jag hörde betydligt bättre än utan morfin.

När man bara egentligen är hänvisad till ett fungerande sinne så får hjärnan det jobbigt. Det går nog att beskriva det i stort som att huvudet skruvades av och ställdes i ett skåp under tiden som intensivvårds-maskinerna tog hand om kroppen. När hjärnan sedan skall börja koppla upp sig igen så är det som när en dator laddas med ny programvara. Det tar en evig tid och rätt många uppdateringar innan datorn fungerar. Ett organiskt system som människan med 600 miljoner nervceller är rätt komplex. Varje nervcell skall ”leta reda” på sina kopplingar. Kanske skriver mer om detta senare.

På Huddinge vet man om att intensivvård kan ge konstiga effekter så de har ett system där man får komma åter tre gånger och se lokaler, träffa personal och läsa journaler. Jag skall beskriva ett enkelt konkret exempel. I min hjärna finns en mycket klar och tydlig bild över hur intensivvårdsavdelningen ser ut i Huddinge/Karolinska. Den ser ut som en biosalong med läkare och monitorer till maskinerna där bioduken brukar vara. När jag nu går på rundvandring på intensiven och tittar på salen är det en plan lokal fortfarande med doktor och monitorer längst fram. Nu vet jag att min första bild som jag skapat med hörsel och suddig syn inte är riktig. Sjuksköterskan hade en vettig förklaring att sängen var förhöjd vid huvudänden så jag upplevde en lutning av lokalen.

Nu kommer det intressanta och det är att nu finns det två olika bilder av samma plats i min hjärna. Det är inget problem för mig eftersom jag ”märkt” den ena med icke verklig. Men hade inte Huddinge fattat vad som händer i en hjärna under intensivvård och bjuder in till återbesök hade jag levt vidare med bara en overklig bild.

Den här upplevelsen är ändå en gåva.  Jag vet inte hur många människor jag mött i beroendevården och på andra platser inom socialtjänst som har ”konstiga” bilder. Det är nog få som blir tagna på allvar och ges en möjlighet att få uppleva om situationen. De flesta med ”konstiga” bilder klassas som sjuka i huvudet och så skrivs det ut massa märkliga mediciner som inte gör bilden av verkligheten klarare.

Kanske kan en och annan socialarbetare och sjukvårdare få ett aha av min lilla text nästa gång de möter en ”konstig” berättelse. För individen är den bild man upplever sann och verklig så hur ge människor möjlighet att få en ny bild utan drog.

Nästa blogg kommer att knyta an till Södermanlands läns billiga plaströr och Huddinges lite dyrare fungerande metallrör. Kanske blir det några rader om vårdgaranti och fritt val. Vi får se, nu njuter vi av att vi överlevt och att sommaren är vacker.

Läs mer

Kvalité i Nyköpings Kommun.

Jag skall i slutet av det här långa blogginlägget förklara vad kvalité i en politiskt styrd organisation är. Först en liten rundresa i vad jag ser och varför jag skriver detta.

Egentligen är det en obehaglig känsla att det blir fler och fler tjänster/personer i kommunens överbyggnad som inte utför någon produktion och färre som skall utföra det direkta arbetet med att möta och ge service till kommunmedborgarna.

Jag började med att söka på ordet kvalité på kommunens offentliga och interna hemsidor. 60 och 830 träffar blev resultatet och det säger mig att begreppet kvalité i Nyköpings kommun framförallt är något internt som inte riktar sig till kommunmedborgarna.

Nu kommer det roliga och sug på varje ord som faktiskt dök upp vid sökning på ordet kvalité. Här är några smakprov: kvalitetsområde, kvalitetsundersökning, kvalitet, kvalitetsfrågor, kvalitetsgaranti, kvalitetsansvar, kvalitetssamordning, kvalitetsansvarig, kvalitetsutveckling, kvalitetsmaterial, kvalitetshöjande, kvalitetsinriktad, kvalitetssäkrande, kvalitetsgranskande, kvalitetsledningssystem, kvalitetsutvecklare, kvalitetsfrågor, kvalitetsförbättring, kvalitetsregistret, kvalitetsundersökning, kvalitetsverktyg, kvalitetsnätverk, kvalitetssystemet, kvalitetsmässa, kvalitetssamordnare osv…

Vi stannar där, jag tror säkert du förstår poängen. Om vi nu tar det sista exemplet kvalitetssamordnare så tittar vi lite närmare på vad det är i en politiskt styrd organisation.

I Nyköping som i alla andra kommuner utgår makten från medborgarna och de väljer ett kommunfullmäktige som har totalt ansvar för att styra och följa upp de beslut som tas i en kommun. Eftersom det fattas tusentals beslut varje dag så delegeras ansvar och befogenhet till olika nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen är t.ex. ansvarig för personal och hur kommunens organisationer ser ut. Nämnderna skall beställa och följa upp verksamhet från både kommunala och privata verksamheter som kommunen anlitar.

Vi skulle aldrig acceptera att ett privat vårdbolag eller skola själva gjorde uppföljning och talade om hur beställningen utfallit. Men i kommunal verksamhet lyckas tjänstemännen med det trolleriet. Jag skall senare skriva mer om hur en kommun lätt kan få tjänstemannastyre och politiken bli fråntagen både befogenhet och ansvar. Så ordet kvalitetssamordnare borde helt reserveras för kommunfullmäktiges ordförande om ni förstå vad jag skriver om.

Nu ett konkret exempel innan jag berättar för er vad kvalité i en offentligt styrd verksamhet är. Kommunfullmäktige anslår ekonomiska medel och mål, kommunstyrelsen skapar en organisation och en politisk nämnd förfinar målen och beställer tjänsten av kommunen eller en privat verksamhet.

Skolan är ett bra exempel för där kommer man i en kommunal organisation inte undan extern kontroll (kvalitetsuppföljning).

Skolinspektionen har ett uppdrag att följa upp organisation och resultat. Så här skriver skolinspektionen 20141216  t.ex. om grundskolan ”…andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen sjunkit från 76,6% till 71,1 %…”  (Hela rapporten är offentlig så det är bara att du läser den själv. Det finns också som jag ser det en mycket allvarlig kritik om hur skolan hanterar elever med olika funktionsnedsättningar, men det skall jag återkomma till i en mer omfattande beskrivning under våren.)

Har du orkat läsa ända hit så häng med en stund till för nu kommer poängen.

Kvalité är att exakt det som är beställt levereras till beställaren.

Beställer en nämnd 2 veckors handläggningstid så skall det inte levereras 1 vecka eller 4 veckors handläggningstid. Båda är samma brist i kvalité och i grunden ett tjänstemannastyre och odemokratiskt agerande av tjänstemän. Tjänstemän skall utföra det som beställts och inte göra egna prioriteringar. Politikens ansvar är att ta fram så exakta beställningar de bara kan och inte formulera svepande visioner.

Levererar en organisation snabbare så har man gjort en helt egen prioritering och tagit resurser från något annat som politiken beställt som mål. Levererar organisationen för långsamt så har den inte tillsatt de resurser man faktiskt fått utan använt pengarna till något annat. Det här är ganska väl reglerat i budget och olika avtal.

Så om du tittar på skolan har verkligen politiken avsatt resurser och beställt att eleverna i grundskolan skall nå 71,1 % i kunskapskrav? Nej självklart inte.

Jag brukar gå på samtliga kommunfullmäktigesammanträden och lyssna. På ett kommunfullmäktige för några månader sedan blev det tydligt hur politiken görs maktlösa av kommunens tjänstemän. Exemplet gällde de extra medel som en nämnd sänder till skolan för barn som behöver mer resurser. Skolorganisationen får alltså ”bättre betalt” när en elev är mer resurskrävande. Det tror jag vi alla kan tycka är ett bra system för att leverera våra skattemedel till de som bäst behöver det.

Nu visade det sig i svaren som gavs i debatten att de extra pengar nämnden levererat till skolorganisationen inte levereras vidare till rektorn som har eleven. Det blev hängande i luften vart pengarna då tar vägen. Det här är ett allvarligt process och strukturfel i den kommunala organisationen om vi ser från medborgarperspektiv.

Du behöver inte vara Einstein för att förstå att t.ex. alla dessa ord jag visade kring intern kvalité kostar stora pengar och sysselsätter många som inte levererar någon kommunal produktion till medborgarna. Tvärtom suger det arbetstid från de som faktiskt skall utföra produktion till barn och äldre osv.

Räkna själv på vad ett mail med några frågor kostar när 4000 människor i skola, vård, omsorg, teknik skall svara. 4000 (medarbetare) x 100:- (arbetstid) kr blir 400000 kronor. Sedan skall ”kvalitetstjänstemännen” bearbeta svaren och därefter skall alla 4000 läsa vad de kollektivt svarat. Skall vi gissa att en enkät kostar 1 miljon kronor av våra skattepengar? Hur många enkäter tror du producerades i Nyköpings Kommun 2014?

Är det inte smartare att pengarna komma fram till de medborgare som behöver resurser istället för att förbrukas internt. Vill vi ha mer kvalitetsadministratörer och eller en skola där en rektor/lärare ger eleven de förutsättningar den har lagstadgad rätt till?

Slutligen glöm inte att Nyköpings Kommun är den största arbetsgivaren i Nyköping och därmed en normgivare för den lokala arbetsmarknaden. I mängder av så kallade kvalitetsuppföljningar mäter man nöjdheten bland personalen. Troligen är det bortkastade pengar att låta 4000 medarbetare svara på frågan hur det känns på en skala 1-10. Vi har objektiva siffror på personalomsättning, avtalspensioneringar, utköp, sjukskrivningar osv. som talar för sig själva. Det som alltid händer i en organisation som inte har fungerande processer och strukturer är att den skuldbelägger och individualiserar frågor och svårigheter. SN har börjat skriva på temat vilket är bra, de skrev nyligen om två höga chefer som fått lämna jobbet till en kostnad av flera miljoner. Skall bli intressant och se om SN hittar siffrorna på vad som rullat ut 2014 till ingen nytta. Det är nog ett känsligt ämne för tjänstemannaorganisationen då kostnaden tränger undan verksamhet som politiken faktiskt beslutat om. Jag önskar de granskande journalisterna på SN lycka till.

Jag kommer i nästa inlägg att behandla fastighetsfrågan främst kopplat till just skola och vård. Jag kommer då att försöka beskriva för dig skillnaden mellan drift och investering. Det kommer också i den texten att visa hur det helt i onödan rinner iväg miljontals kronor till externa aktörer.

 

Tack för att du orkade läsa ända hit och hoppas jag ser dig som läsare igen

God Fortsättning på det nya året önskar er egen bloggare Björn Wadström.

Läs mer

Nya, nytt, utvecklingsmöjligheter

Först så var det bra att SN äntligen gick över till ett modernare bloggverktyg. Nu kanske det går att börja skriva igen. Idag funderar jag på vad det är som gör att nya, nytt och utvecklingsmöjligheter har så positiv klang. Betyder utvecklingsmöjligheter egentligen att något inte fungerar. Läser i SN om att nya människor i Stockholm skall bo i Nyköping och pendla till jobbet. Kanske är det värt en tanke om det nya. Stockholm fylls av människor och landsbygden töms på folk. Är det här verkligen en utveckling vi oreserverat skall vara glada över eller…

Läs mer