2 personal på 17 barn är inte ok – brev till kommunen

Följande brev till kommunen (i lite kortfattad version) är nu inskickad som insändare till SN, the newspaper where my blog is published.

Krusbärets förskola på Arnö har varit känd för att vara den lilla förskolan med den hemtrevliga känslan. Personal som sitter på golvet, som hinner läsa för en mindre barngrupp eller göra experiment med några barn medan de andra är ute. Vi fastnade för Krusbäret direkt efter några studiebesök på Arnö för sex år sedan, och har nu vårt tredje barn där. Ett fjärde på ingång om ett år.

Till hösten flyttas min son upp på den andra avdelningen för större barn. Där kommer han att tillbringa sina dagar tillsammans med 17 andra barn. Det är lite i överkant på en optimal barngrupp, men kan fungera om det täcks upp på personalsidan. I höst kommer dock endast 2 personal vara fördelade på dessa barn. (En resurs finns för det artonde barnet av hälsoskäl).

Jag vänder mig nu till kommunen och frågar den eller dem som kommit fram till att detta är en okej arbetsplats ur vuxensynpunkt och barnsynpunkt. Enklast är att bara svara på följande frågor för att göra en undrande förälder lite mer upplyst.

Var finns fördelarna med ert beslut?
Hur ska denna verksamhet vara en fungerande, trygg och pedagogiskt kvalitativ förskoleverksamhet?
Vad är orsaken till att ni väljer att inte täcka upp med mer personal?

Jag har ett par enkla olika scenarion som jag gärna också ber om förslag på lösning på:
– 7 av barnen är i en åldersgrupp som gör att de får möjlighet att åka till biblioteket. Hur många personal ska åka med dem för en trygg resa och hur många ska ta hand om de 1o resterande?
– En av personalen har rast. Vad gör den enda personalen med de 17 barnen?
– Finns det ens möjlighet att besöka teatrar, gå till skogen, göra experiment, måla med några stycken osv med denna “personaltäthet”, eller kanske ska jag skriva personalgleshet.
– En personal är sjuk. Hur ska dessa 17 tas om hand?

Den personal som anställts som resurs för det barn som av hälsoskäl måste ha en kunnig vuxen vid sin sida kan inte vara en “extrapersonal” även om han/hon kommer att finnas i verksamheten. Det är min fulla övertygelse att föräldrarna till detta barn ser att resursen har fokus på deras barns hälsa och att han/hon inte får ansvarsuppgifter som rör andra barn. Ett par ögon till i verksamheten, förvisso, men resursen är inte en tredje personal att planera verksamheten utifrån. Det behöver inte vara en pedagog som är resurs utan någon som lärt sig om barnets hälsobehov. Hälsan för detta barn får under inga omständigheter äventyras för att kommunen väljer att placera pengarna på annat sätt. Tänker jag efter tas nog pengarna för en resurs av detta fallet inte ens från samma konto som pedagogernas. Men det är bara en gissning.

I skrivande stund är det alltså två personal på 17 barn på en av avdelningarna på Krusbärets förskola. Jag hoppas min röst kan vara en liten push till er att tänka om och hoppas än mer på att situationen ser annorlunda ut när vi kommer tillbaka efter sommarlovet.

Tack för svar. Hälsningar Andrea Wallenberg, förälder

One thought on “2 personal på 17 barn är inte ok – brev till kommunen

  1. fe som sitter med plånboken räknar med siffror, har ingen kunskap (vilket är förskräckligt) om barn och skolmiljö. Ingen kunskap om hur viktiga de första åren är i ett barns liv. Arbetet på förskolan är otroligt komplext, det är OMSORG OCH LÄRANDE, svårt för en ich samma person att göra båda dera, lägg sedan till lite lätt matbestyr och städ på det som ofta ingår…. Visst kan barn gärna hjälpa till med det men åter igen , om 4 barn hjälper till, vem tar hand om resten? Små stunder funkar med en spännande bok med bra rekvisita etc. Men barn slår sig, vill gå på toaletten, retas, vill ha förklaring till ett spel, etc. Allt som oftast är det barnpassning. Visst är det vad barn vill allra helst, just bara leka. Men vi har en läroplan att följa vilket kräver planering och uppföljning, och glöm inte, i förskoleåldern är hjärnorna som skarpast och motivationen att kära är enorm! Frågan är , vad händer med suget efter att lära om ingen har tid? Skoltrött innan skolan ens har börjat?!

    Anmäl kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − tretton =