Angående ”Snippmålning”.

Har talat med ”Bellman” en del!
Vår Nationalskald förstår inte konstnärens fel?
Angående en skön Snippmålning.
Förstår inte önskemål om övermålning!
Vilken ungdom tar illa opp?
I alla tider har vi lärt, att detta har en del på sin kropp.
I Antikens bildspråk fanns snippkonst över allt.
Utan detta skulle livet snart bli kallt.

En del har sprickor i livets träd.
Dit ges för andra tillträd.
Ungdomens årsringar packas in.
En dag sker kärleksskål med vin.
Livet får en mening.
Med denna förening.
En kommande generation.
Tar snart över. En ny ton.

Hur ska vi veta, vad tänkte antikens släkte?
Kan de förstå att en Snippmålning, vrede väckte!
Varför måste en konstnärinna försvara kvinnans sköte?
Varför måste konsten smutskastas vid möte?
Har gått runt, njutit av Jungfru Pallas Athena.
Går Antikens och nutidens kultur att förena.
Kan vara något för vår tid att tänka på.
Är det inte tid att till Antiktänket återgå?

Åldern har börjat ta ut sin rätt.
Allt i livet blir mindre lätt.
En dag duger vi knappt till ved.
Vem lämnar ett sådant besked?
Har talat med ”Bellman” och många andra.
Som redan människans livscykel hunnit vandra.
Han och övriga inom konsten har så svårt att förstå?
Varför en Snippmålning sådana propotioner få.

2 thoughts on “Angående ”Snippmålning”.

  1. Hej
    Snippmålningen som heter Övermålning har blivit misshandlad både med ord och med en mur på en skola, vilket jag betraktar som sensationellt.

    Bättre hade varit att Nyköping visat respekt och tagit Statens Konstråd vid handen för stöd och utveckling. Det har andra gjort, varför inte Nyköping?

    Anmäl kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem × fem =