Modernisera Nyköpings kommun

Jag har inte skrivit så mycket en period, det beror mest på att gubben funderat på vad som händer i Nyköping i olika frågor. Jag är ju så lyckligt lottad att jag har perspektiven som medborgare, tjänsteman och även sompolitiker och bolagsman.

Ur det politiska perspektivet så har jag varit med och samarbetat med c-fp-kd-m och med v-s. Det är svårt att ge ett entydigt svar på vilka som är att föredra som samarbetspartners. Jag tror jag kan säga att det finns en lite större politisk vilja hos v-s i att arbeta med ansvarstagande för den offentliga organisationen. Men det finns även ett antal områden där c-fp-kd-m hade bra målsättning för Nyköping som helhet.

Ser vi på enskilda politiker så finns det ett stort antal personer ur samtliga partier som är mycket seriösa, kunniga, målinriktade och som förstår att de inte har uppdraget av egenintresse eller partiintresse. Ett viktigt styrmedel är budget och jag har tidigare påtalat riskerna med bristande ekonomiska kunskap hos politiker. En politiker måste klara av att prioritera och förstå en kommunal budget.

Det är nog att svära i kyrkan men Nyköping skulle fungera bättre med färre nämnder och färre politiker. Det är inte effektivt att ha två socialnämnder och två skolnämnder i en så liten kommun som Nyköping. Det kostar skattemedel och ger en dålig styrning av socialomsorg och skola.

Men en kommun är nu inte bara den politiska ledningen utan många beslut tas direkt av tjänstemän. Kommunen upphandlar även tjänster från en mängd olika privata företag.När det gäller en kommuns relation till offentliga ochprivata företagpå en fri marknad finns det mycket som måsteförändras. De företag en kommun har som motpart vid avtal har ofta en hög juridisk och ekonomisk kompetens. Det finns mycket en kommun kan göraså att vi skall få ut mer för våra skattemedel. Det har skett en ganska snabb förändring på något årtionde med en uppsjö avföretag som numer arbetar på uppdrag av kommunen. Här behöver kommunen utvecklas i hur man upphandlar och följer upp avtal.

Jag har funderat mycket över varför det en politisk majoritet beslutar inte blir verkställt av tjänstemannaorganisationen. Jag tänker inte gå in på någon enskild fråga eller område utan konstaterar att för ofta far saker iväg i en helt annan riktning och på ett helt annat sätt än vad politikerna avsett. Politikerna kommer givetvis inte undan sitt ansvar för uppföljning. Frågan är hur det går att få en bättre styrning av Nyköping än vad som skett under båda de politiska blocken?

Det jag ser är att det under många år, satsats stora resurser att bygga upp stora ledningsorganisationer på tjänstemannanivå. Min bild är tydlig och det är att det resurstillskottet inte gett oss en modern effektiv tjänstemannaledning. Det finns kritik på en mängd områden både från den personal som skall ge den direkta servicen till medborgarna och från politiker som är satta att styra olika verksamheter.

Hur går den ekvationen ihop, vad är problemet?
Det är svårt att föra den här typen av diskussioner då de av maktskäl och oförmåga oftast hamnar i personfrågor. Frågan är viktigare än om en och annan ledare inte håller måttet eller har en egen agenda. Vi kan aldrig få den perfekta människan, men det är nödvändigt att diskutera styrning och ledning av offentlig sektor.

Bristerna är, i mina ögon, för stora idag. Ser vi lite framåt så är det bara att konstatera att relationen mellan kostnaderna ochintäkterna för kommunen ser oroväckande ut på sikt. Moderniseras inte den offentliga förvaltningen nu så leder det bara till att vi medborgare får mindre service försina skattemedel.

Jo, gubben har lite tankar om hur vi skulle kunna göra också men de behåller jag i mitt eget huvud en stund. Mina tankar är inte hemliga, men jag tror vi alla vinner på att fundera och diskutera innan vi levererar en lösning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fem =